KJØLING OG TEMPERERING

Vi tilbyr kjøleanlegg og tempereringsanlegg for sprøytestøpemaskiner, ekstrudere og verktøy.
Vi kan tilby beregninger av kjølebehov, prosjektering og rådgivning for ditt kjølebehov.
Vi har kjøleprodukter med varmeveksling med luft eller vann. Store sentralanlegg for hele fabrikken eller mindre enheter til hver enkelt maskin.
Vi kan levere løsninger installert i container som kan plasseres på utsiden av din fabrikk.

Kontakt oss