SEPLAMA og ATEMO samarbeid

08.06.2022

ATEMO har i første kvartal 2022 overtatt agenturene til SEPLAMA.

Agenturene dette gjelder er:

WEMO AUTOMATION AB (S)
MOTAN-COLORTRONIC GmbH (D)
TECHNOTRANS (tidligere GWK) (D)
RAPID GRANULATOR AB (S)
LORANDI SILOS (I)
FIEGE ELECTRONIC (D)

SEPLAMA med Per Widar Hvaal vil ha et tett samarbeid med ATEMO i tiden fremover, for å sikre en best mulig overgang og for å ivareta ekspertisen Per Widar innehar.
Per Widar vil derfor fortsette å jobbe med disse agenturene innenfor ATEMO AS.