Vi leverer komplette vaske løsninger og service i Norge


Atemo logge system


 

 

LoggIt systemet er Atemo sitt skybaserte loggesystem. 

 

 

Atemo bussvasker      

er Atemo's egenutviklet vaskemaskin designet for buss. Dette er en maskin med fokus på effektivitet og forbruk. 

 

 

SERVICE og upgrade

 

Atemo tilbyr SERVICE på de fleste vaskehaller, ......................... ................ .......... ........ .......... 

 

 

Atemo Heavy Duty vaskesystemer

Atemo Heavy Duty vaskesystemer passer for lastebiler, tog, dumpere og andre spesial kjøretøy. Her har Atemo et godt samarbeid med Tammermatic og Interclean for å levere komplette løsninger. 

Underspyler

 

Manuelt