Leverandorer

Tammermatic Oy

Tammermatic Group er ett globalt høyteknologisk selskap som utvikler og produserer vaskeanlegg for personbil, lastebil, kollektiv og et stort utvalg av spesialutstyr innenfor vask. De har gjennom mange år bygget opp en unik ekspertise innenfor fagområdet, og garanterer optimale resultater for hvert eneste prosjekt. ATM Brovig AS tilbyr ett utvalg av produkter spesielt tilpasset det norske markedet, typisk veggmonterte vaskeanlegg som vil frigjøre gulvareal.  ATEMO kan tilby alt fra helt nye installasjoner til gjenbruk av hele eller deler av eldre anlegg, og serviceavtaler på dette.

Tammermatic group                                                                  

Over 4000 storbilvaskinstallasjoner er levert av Tammermatic Group verden over. Tammermatic Group er en velkjent pioner og leverandør av vaskesystem til store og små kjøretøy, utvikler og produsent av pålitelige og funksjonelle storbil og personbilvaskemaskiner. Tammermatic Group har produsert tusener av Rainbow storbilvaskere i løpet av de siste tiårene. Disse har blitt levert til alle verdens kontinenter. De blir i dag benyttet hos postselskaper, bussselskaper, fraktselskap, bil- og storbilprodusenter, meierier, militærbaser, mat- og drikkeprodusenter og i flere andre virksomheter.

Rainbow Ultima
Den nye Rainbow Ultima-serien representerer noe av det beste utstyret innenfor storbilvask, og oppfyller alle behov med sitt brede produktspekter. Toppmodellene kombinerer avanserte metoder for å rengjøre alle typer kjøretøy, som for eksempel tømmerbiler, vogntog og semitrailere.
 
Vaskesystemer for alle former
Rainbow Ultima er utstyrt med forvask og høytrykkssystemer som består av oscillerende og avanserte, profilsøkende dyseoppsett, som kommer til på de mest utilgjengelige vaskeskygger. Rainbow Ultima kan selvfølgelig også utstyres med konvensjonelle høytrykksdyser.

Løsningen ligger i høytrykksvask
De moderne kjøretøyene som produseres i dag har ofte vaskeskygger som ligger utenfor rekkeviddene til normal børstevask. Derfor er høytrykksvask en viktig del av prosessen. I tillegg fjerner høytrykksvask sand og andre partikler på en mer skånsom måte enn børstevask. Ultima-serien benytter seg både av konvensjonelle høytrykksdyser, og også mer avanserte høytrykksprosesser, for å kunne dekke alle behov innenfor storbilvask.