ProdukterUNDERSPYLING OG FELGVASK

ATEMO kan levere vår egenutviklede underspyler.
Den drives kun av vanntrykk og leverer oscillerende høytrykk.I samarbeid med Tammermatic Group kan vi levere mobile eller faste vaskesystemer for anleggsmaskiner. Løsningene er ideelle for kjøretøy knyttet til avfallsdeponier, steinbrudd og gruvedrift.